ثبت دامنه به نام شما

ثبت دامنه به نام شما (مالکیت ۱۰۰٪ تضمینی)ثبت دامنه

 نام دامنه مناسب همانند شماره تلفن رند و یا آدرس فروشگاه سر راست و در خیابان اصلی میباشد.

با این توضیح میتوان نتیجه گرفت که دامنه های رند و زیبا ممکن است توسط افرادی دیگر به ثبت رسیده باشد.پس خیلی سریع اقدم به ثبت دامنه مناسب کنید و از خالی بودن دامنه مطمئن شوید.

برای بررسی و ثبت دامنه اینجا کلیک کنید

.IR دامنه ملی
دامنه  عمومیمورد استفاده در موضوع
.biz تجارت بدون محدودیت
.com سازمان های تجاری، بدون محدودیت
.info اطلاع رسانی، بدون محدودیت
.name خانواده ها و اشخاص
.net در اصل برای زیربناهای شبکه، در حال حاضر بدون محدودیت
.org در اصل برای سازمان هایی که در موضوع دامنه های سطح بالای عمومی دیگر جای نمی‌گیرد، در حال حاضر بدون محدودیت
.pro حرفه های خاص